CV

Psykologpraksis 1. februar 2023

Områdechef Københavns Kommune 1. november 2018 – 31. august 2022
Som områdechef havde jeg det faglige og økonomiske ansvar for myndighedsområdet for udsatte børn og unge i et af kommunens geografiske områder med 80.000 borgere.

Børnecenterchef Ringsted Kommune 1. juni 2017 – 31. oktober 2018
Som børnecenterchef havde jeg ansvaret for: Dagtilbudsområdet med 23 almene dagtilbud og 1 specialinstitution.
Sundhedsplejen.
Området for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser.
Ambulant dagbehandlingstilbud.

Børne- og Familiechef Vordingborg Kommune 1. november 2010 – 31. maj 2017
Som børne- og familiechef havde jeg ansvaret for:
Området for udsatte børn og unge.
Området for børn og unge med funktionsnedsættelser.
Politisk betjening af området.
Pædagogisk psykologisk rådgivning.
Psykologenhed som udarbejdede børnepsykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser.
Ambulant dagbehandlingstilbud og 2 døgninstitutioner.

Leder af Pædagogisk Psykologisk rådgivning Køge Kommune 1. april 2008 – 31. oktober 2010
Fagligt og økonomisk ansvar for afdelingen. Tæt samarbejde med kommunens dagtilbuds- og skoleledere om inklusionsindsatsen i kommunen.

Koordinerende psykolog Slagelse Kommune 1. januar 2007 – 31. marts 2008
Fagligt ansvar for en gruppe af kommunens psykologer. I samarbejde med koordinerende sagsbehandler ansvaret for den samlede visitering til alle ydelser i henhold til dagtilbudsloven, folkeskoleloven og serviceloven i et af kommunens geografiske områder.

Psykolog Slagelse Kommune 1. september 2004 – 31. marts 2008
Psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. I samarbejde med dagtilbudslederne og skolelederne i et af kommunens områder ansvaret for tilrettelæggelse af den lokale indsats i forhold til børn med behov for pædagogisk og faglig støtte.

Lærer på privatskole København 2001 – 2003 Underviste især i matematik.

Voksenunderviser Ringsted Kommune 1993 – 2001 Arbejdet med undervisning og aktivering af kontakthjælpsmodtager.
Kursus Parental Development Interview (PDI)
Kursus i anvendelse og tolkning af interviewet.

Kursus i Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)
Kursus i anvendelse og tolkning af testen. Certificeret i anvendelse af testen.

Kursus i Marschak Interaction Method of Psychometrics (MIM-P)
Kursus i anvendelse af MIM-P som redskab til at undersøge og vurdere forældre/barn interaktion og familiedynamikker. Certificeret i anvendelse af metoden.

CBS Frederiksberg 2016 MPA
Master i offentlig ledelse. Masterprojektet havde titlen ”Om at få styr på det – økonomisk og faglig styring på området for udsatte børn og unge”

DISPUK Snekkersten 2009 Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse
Narrative og poststrukturalistiske perspektiver på ledelse- og konsulent praksis.

PSYKOLOGNÆVNET 2008. Autoriseret psykolog

DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITET Emdrup 2004. Cand. Pæd. i psykologi.

HØJER HÅNDARBEJDSSEMINARIUM Højer 1992. Faglærer i håndarbejde.