Priser

Prisen på en bred psykologisk undersøgelse af én voksen eller et barn er 45.000 kr.
Prisen på en psykologisk vurdering af en voksen eller et barn er 
40.000,00 kr.
Prisen på en forældrekompetenceundersøgelse (FKU) omfattende psykologisk undersøgelse af en forældre og psykologisk vurdering af et barn er 85.000 kr. Hvis der skal indgå psykologisk undersøgelse af barnet er prisen 90.000 kr.
Prisen på undersøgelse af yderligere en forældre som led i en FKU er 35.000 kr.

Prisen for en vurdering af 2.-3. søskende som led i en FKU er 20.000 kr. for hver søskende. Ønskes psykologisk undersøgelse af børnene er prisen 25.000 kr. for hver søskende.

Prisen for vurdering af yderligere 4. søskende og derover som led i en FKU er 15.000 kr. for hver søskende. Ønskes psykologisk undersøgelse af børnene er prisen 20.000 kr. for hver søskende.
Prisen på en psykologisk vurdering af tilknytning mellem en voksen og et barn er 45.000,00 kr.

Prisen på en psykologisk vurdering af tilknytning til yderligere en voksen 30.000,00 kr.
Prisen for psykologiske samtaler er 1.000 kr. i timen. Der kan ikke ydes offentlige tilskud til samtalerne. Hvis du er medlem af Danmark eller har en sundhedsforsikring skal du spørge Danmark eller dit forsikringsselskab om der gives tilskud til samtalerne.
For Supervision til psykologer, socialrådgivere eller andre faggrupper er prisen 1.000 kr. i timen for 1-2 deltagere. 3-5 deltagere er prisen 1.500 kr. i timen. For 6-8 deltager er prisen 2.000 kr. i timen. Der tilbydes ikke supervision til grupper større end 8 deltagere.
Kørsel takseres med statens højeste takst.
Opdragsgiver betaler udgifter til evt. tolk.
Hvis der er problemer med at gennemføre undersøgelserne vil køber blive faktureret for en samlet undersøgelse hvis undersøgelsen er halvvejs færdig. Halvvejs færdig defineres som, at alle sagsakter er læste og enkelte test er gennemførte.
Hvis undersøgelsen ikke er halvvejs, faktureres for faktisk anvendt tid med 1.000 kr. i timen. Hvis forældre/borger aflyser aftaler senere end 24 timer inden aftalen eller udebliver fra aftaler faktureres som gennemført.