Ydelser

Forældrekompetenceundersøgelser
En Forældrekompetenceundersøgelser (FKU) udarbejdes med henblik på at afklare hvilken særlig støtte et barn eller søskendeflok har brug for og om forældrenes evner og muligheder for at varetage barnets/børnenes behov. Undersøgelsen tager således udgangspunkt i det/de konkrete barn/børn og forældrenes muligheder for at tage vare på barnet/børnene. Udover at afdække hvad der er til barnets bedste, belyses familieforhold samt ressourcer og problemer hos forældrene.
FKU gennemføres oftest som en led i en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens paragraf 50, der har til formål at afdække de samlede ressourcer og vanskeligheder i en familien. FKU udarbejdes oftest når en kommune overvejer om et barn eller børn skal anbringes eller i forbindelse med overvejelser om hjemgivelse af et barn/børn fra anbringelse.

Undersøgelserne udføres i henhold til Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af FKU.

Se mere under punktet Psykologiske undersøgelser og vurderinger
Børnepsykologiske undersøgelser
Brede børnepsykologiske undersøgelser udarbejdes når en myndighed har brug for at vide mere om hvordan et barn fungerer på forskellige område. Det kan fx være følelsesmæssigt, personligt og kognitivt. Undersøgelserne bruges ofte til at kvalificere den hjælp og støtte et barn eller ung kan have brug for. Undersøgelsen udarbejdes ofte i forbindelse med udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelser i henhold til servicelovens § 50.
Se mere under punktet Psykologiske undersøgelser og vurderinger
Psykologiske vurderinger
Psykologiske vurderinger udarbejdes når der ikke er behov for en bred psykologisk undersøgelse. Man kan kalde det en mini psykologisk undersøgelse. Der indgår altid samtale med barnet/den voksne. Der kan indgå enkelte test i en psykologisk vurdering. Psykologiske vurderinger af voksne kan indgå i det grundlag Jobcentret lægger ved vurdering af syges eller arbejdsløses arbejdsevne. Psykologiske vurderinger af børn indgår ofte i forældrekompetenceundersøgelser (FKU).
Se mere under punktet Psykologiske undersøgelser og vurderinger
Psykologiske samtaler
Jeg tilbyder korte forløb, op til 10 samtaler.
Se mere under punktet Samtaler og supervision.
Vejledende samtaler til forældre
Hvis du er forældre og er bekymret for dit barn kan jeg tilbyde vejledende samtaler til jer.
Se mere under punktet Samtaler og supervision
Supervision
Jeg tilbyder kombineret social- og psykologfaglig supervision til socialrådgivere ansatte på kommuners myndighedsområder.
Jeg tilbyder også supervision til andre faggrupper, fx pædagoger, lærere eller ansatte i ældreplejen.
Jeg tilbyder supervision til psykologer som led i autorisation.