Om samtaler og supervision

Psykologiske samtaler
Jeg tilbyder korte forløb, op til 10 samtaler. Den metodiske tilgang er løsningsfokuseret med udgangspunkt i kognitiv teori og terapi.
Vejledende samtaler til forældre
Hvis du er forældre og er bekymret for dit barn kan jeg tilbyde vejledende samtaler hvor I som forældre får mulighed for at tale om hvordan I ser jeres barns vanskeligheder. Jeg kan, sammen med jer, komme med et bud på hvad vanskelighederne skyldes og hvad der kan være en hjælp for jer og jeres barn.
Supervision
Jeg tilbyder kombineret social- og psykologfaglig supervision til socialrådgivere ansatte på kommuners myndighedsområder.

Jeg tilbyder også supervision til andre faggrupper, fx pædagoger, lærere eller ansatte i ældreplejen.