Om psykologiske undersøgelser og vurderinger

Forældrekompetenceundersøgelser
En Forældrekompetenceundersøgelser (FKU) udarbejdes med henblik på at afklare hvilken særlig støtte et barn eller søskendeflok har brug for og om forældrenes evner og muligheder for at varetage barnets/børnenes behov. Undersøgelsen tager således udgangspunkt i det/de konkrete barn/børn og forældrenes muligheder for at tage vare på barnet/børnene. Udover at afdække hvad der er til barnets bedste, belyses familieforhold samt ressourcer og problemer hos forældrene.
FKU gennemføres oftest som en led i en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens paragraf 50, der har til formål at afdække de samlede ressourcer og vanskeligheder i en familien. FKU udarbejdes oftest når en kommune overvejer om et barn eller børn skal anbringes eller i forbindelse med overvejelser om hjemgivelse af et barn/børn fra anbringelse.

Undersøgelserne udføres i henhold til Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser.

Hvordan forløber udarbejdelse af en FKU?
En FKU består almindeligvis af en psykologisk undersøgelse af forældrene og en psykologisk vurdering af børnene.
Indholdet af en FKU kan variere fra sag til sag, men forløber typisk således:
Opstartsmøde med forældre og sagsbehandler, hvor indhold af undersøgelsesforløbet gennemgås og praktiske aftaler om tid, sted og varighed træffes.
Læsning af relevante sagsakter
Psykologisk undersøgelse af forældre. Designet af den psykologiske undersøgelse varierer, afhængig af opgaven, men i de fleste undersøgelser indgår personlighedstestning og testning af kognitive funktioner, samt testning af tilknytningsstil og relationelle evner.
Psykologisk vurdering/undersøgelse af barnet/børnene. Designet af de psykologiske vurderinger/undersøgelser af børnene varierer, afhængig af opgaven. Se yderligere beskrivelse af forskellen på en psykologisk vurdering og en psykologisk undersøgelse på denne side.
Samspilsobservationer. Samspilsobservationerne kan være både ustrukturerede fx i familiens hjem og strukturerede hvor forældrene har samspil med deres barn med særligt udvalgt materiale og hvor samspillet optages og scores.
Klinisk interview af forældre om deres egen baggrund og livsforløb.
Klinisk interview af forældre og om hvordan de ser deres børns livsforløb også kaldet anamnese.
Tilbageleveringsmøde med forældre alene og evt. barnet over 15 år hvor rapporten og undersøgelsesresultaterne gennemgås.
Tilbageleveringsmøde med forældre og sagsbehandler, hvor rapporten og undersøgelsesresultaterne gennemgås.
Børnepsykologiske undersøgelser
Brede børnepsykologiske undersøgelser udarbejdes når en myndighed har brug for at vide mere om hvordan et barn fungerer på forskellige område. Det kan fx være følelsesmæssigt, personligt og kognitivt. Undersøgelserne bruges ofte til at kvalificere den hjælp og støtte et barn eller ung kan have brug for. Undersøgelsen udarbejdes ofte i forbindelse med udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelser i henhold til servicelovens § 50.

Designet af børnepsykologiske undersøgelser kan variere, afhængig af hvad myndighed har brug for at vide, men fælles for de fleste er, at der indgår personlighedstestning og testning af kognitive funktioner. Dertil kan udtalelser fra andre fx skole eller dagtilbud indgå i undersøgelsen.
Psykologiske vurderinger
Psykologiske vurderinger udarbejdes når der ikke er behov for en bred psykologisk undersøgelse. Man kan kalde det en mini psykologisk undersøgelse. Der indgår altid samtale med barnet/den voksne. Der kan indgå enkelte test i en psykologisk vurdering. Psykologiske vurderinger af voksne kan indgå i det grundlag Jobcentret lægger ved vurdering af syges eller arbejdsløses arbejdsevne. Psykologiske vurderinger af børn indgår ofte i forældrekompetenceundersøgelser (FKU).